Dětský balet Praha

LETNÍ TANEČNÍ ŠKOLA S DĚTSKÝM BALETEM PRAHA

V létě 2019 se uskuteční taneční výuka ve dvou termínech. Termíny jsou již závazné, máme provedenou rezervaci ubytování a tanečních sálů. S dětmi z I. – V. ročníku bychom velmi rádi opět odjeli na tábor mimo Prahu. Rezervovali jsme hotelové ubytování ve sportovním areálu Zbraslavice, kde je rybník a krásná příroda. Prosíme všechny členy Dětského baletu Praha (I. – V. ročník), aby se účastnili Letní taneční školy ve Zbraslavicích. Během této výuky se budou připravovat základy choreografií pro nadcházející sezónu (soutěže a představení). Mladší děti budou mít možnost pouze letní výuky v Praze, která ovšem bude velmi pestrá a přínosná. Výuka v Praze bude navazovat na LTŠ ve Zbraslavicích a bude otevřena i jejím účastníkům, tedy i starším dětem. 

Nyní máme již přislíbenou účast (v Praze i ve Zbraslavicích) od Nikolky Márové a Michala Štípy – prvních sólistů ND v Praze. Oba se dokonce velmi těší na pozice vedoucích při táboření 🙂

V PROSINCI BUDE NUTNÉ VYPLNIT ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU A V LEDNU UHRADIT ZÁLOHU.

LETNÍ TANEČNÍ ŠKOLA S DBP BUDE PROBÍHAT V TERMÍNECH:

LETNÍ TANEČNÍ ŠKOLA – ZBRASLAVICE
3.8. – 10.8.2019

 

Program LTŠ VE ZBRASLAVICÍCH:
Taneční soustředění DBP se opět bude konat na určité téma – NECHTE SE PŘEKVAPIT!!!

Program však bude velmi pestrý, každý den proběhne 4 – 6 výukových hodin tance:

  • Klasický tanec (balet)
  • Moderní tanec v mnoha stylech (muzikál, jazz a další současné taneční styly)
  • Lidový tanec a charakterní tanec
  • Scénický tanec a tvorba vlastních choreografií
  • Herecká průprava

 

S dětmi budou pracovat např.:
Michal Štípa a Nikola Márová (první sólisté Baletu ND v Praze), Lukáš Vilt (skvělý muzikálový choreograf a tanečník).

 

 

VOLNÝ ČAS, DOPLŇKOVÉ PROGRAMY A VÝLETY:
Děti čekají také hry, soutěže, relax a zábava. Jako na každém správném táboře či soustředění ani u nás nebude chybět celotáborová hra a plno soutěží, výlety, večerní diskotéka, promítání filmu nebo opékání buřtů u ohně a grilování. Odpoledne je vyhrazeno především soutěžím, kolektivním hrám, koupání a plavání. Hlavní večerní program se každý den liší, je však plný bláznivých show, scének vedoucích i dětí a spousta dalšího, na co děti dlouho vzpomínají.

 

Celé soustředění bude zakončeno tanečním překvapením:)

CENA A PŘIHLÁŠKY:

Informace u vedení DBP. 

 

NEJLEPŠÍ LETNÍ TANEČNÍ ŠKOLA JE S DĚTSKÝM BALETEM PRAHA! 

PODÍVEJTE SE NA FOTOGRAFIE A VIDEO Z NAŠÍ LTŠ 2017 a 2018 🙂

LETNÍ TANEČNÍ ŠKOLA – KOBYLISY, PRAHA 8
12.8. – 17.8.2019

 

Program LTŠ V PRAZE:

Taneční soustředění DBP bude probíhat v budově Dětského baletu Praha (Na Pěšinách 44/9, Praha 8 – Kobylisy). Děti se budou během dne také pohybovat na zahrádce, kde bude připraveno osvěžení v podobě sprchování a možná i bazénku. Některá výuka (herectví a jevištní líčení) bude probíhat také venku.

Program však bude velmi pestrý, každý den proběhne 4 – 6 výukových hodin tance:

  • Klasický tanec (balet)
  • Moderní tanec v mnoha stylech (muzikál, jazz a další současné taneční styly)
  • Lidový tanec a charakterní tanec
  • Scénický tanec a tvorba vlastních choreografií
  • Herecká průprava

 

S dětmi budou pracovat např.:
Michal Štípa a Nikola Márová (první sólisté Baletu ND v Praze), Lukáš Vilt (skvělý muzikálový choreograf a tanečník).

 

 

VOLNÝ ČAS, DOPLŇKOVÉ PROGRAMY:

Děti čekají také hry, soutěže, relax a zábava. Navíc uprostřed týdne chystáme večírek s grilováním a přespáním ve vlastním spacáku v tanečním sále. Přespání je určeno pouze pro starší děti (od III. ročníku), které jsou členy DBP. V úterý ráno bude možné děti zapsat na seznam a nahlásit účast na večírku. Přespání se uskuteční pouze tehdy, bude-li více zájemců. Prosíme všechny děti, které nemají doprovod rodičů, aby přinesly v úterý lísteček od rodičů, zda se budou, nebo nebudou účastnit přespání a dále souhlas rodičů, že mohou spát v budově našeho souboru. Je nutné mít spacák, větší svačinu, hygienické potřeby, apod. Na večírek může každé dítě přinést něco malého pro chuť (dle domluvy ve skupinách). Grilování masa zajistí DBP.

VÝUKA bude vedena v době 9:30 – 16:00 hod. (starší děti) a 10:00 – 15:30 hod. (mladší děti) od pondělí do soboty. Sobotní výuka bude zkrácena, konec výuky bude ve 14:00 hod. pro všechny děti. Děti bude možné vyzvednout ve 14:15 hod. V sobotu nebude možné využít hlídání dětí, které budeme celý týden zajišťovat pro pracující rodiče od 8:30 hod. do 16:00 hod.

 

CENA A PŘIHLÁŠKY:

Informace u vedení DBP. 

 

NEJLEPŠÍ LETNÍ TANEČNÍ ŠKOLA JE S DĚTSKÝM BALETEM PRAHA!