Dětský balet Praha

Dětský balet Praha

Taneční soubor Veroniky Zídkové

Jsme první dětský baletní soubor, který se věnuje zpracování významných baletních děl a tvorbě nových výpravných představení, která jsou ztvárněna pouze dětskými tanečníky ve věku od 4 do 18 let.

DBP se zaměřuje na vzdělávání dětí, které projeví dostatečné nadání a vlohy ke studiu v oblasti klasického baletu. Výuka je profesionálně vedena na nejvyšší možné úrovni. DBP sleduje nejnovější vývoj v odvětví tanečního vzdělávání, výuku uzpůsobuje fyzickým možnostem dětí, klade důraz na přirozenost a ochranu zdraví. Prioritou tohoto souboru je nejen dobrá technická průprava, ale především radost a nadšení dětských tanečních interpretů. Dramaturgie vzniká s ohledem na věk dětí a umožňuje jim rozvoj uměleckých schopností. Rozsah našeho repertoáru je velmi široký, zahrnuje mimo klasického baletu také lidový a charakterní tanec a současné moderní taneční styly. Dále k naší výuce neodmyslitelně patří taneční gymnastika, herecká a jevištní výrazově – pohybová výchova. DBP navíc vede své členy ke správným morálním hodnotám a k lásce k umění. Přináší odlišné možnosti, jak mohou děti trávit svůj volný čas.

Zakladatelkou projektu je tanečnice Veronika Zídková, která má bohaté pedagogické zkušenosti. O Dětském baletu Praha říká: „Posláním našeho tanečního souboru je rozvíjet skrytý talent dětí a dělit se s nimi o radost z pohybu a hudby, aby se naši mladí umělci těšili na každé další setkání v souboru. Tato setkání se později zúročí na jevišti v krásných představeních, která budou věnována rodičům, přátelům a široké veřejnosti.“

DBP zve ke spolupráci mnoho významných pedagogů, choreografů a umělců, kteří patří mezi špičku v tanečním odvětví. Členové souboru jsou děti ve věku od 4 do 18 let, které jsou dle věku, fyziologie a tanečních schopností rozřazeny do několika skupin. Výuka a zkoušky na představení probíhají nejen formou pravidelného rozvrhu v odpoledních hodinách, ale i formou pravidelných sobotních seminářů. Uvědomujeme si, že každé dítě má jiné potřeby a proto je nutné se všem dětem věnovat individuálně.

DĚTSKÝ BALET PRAHA dětem nabízí:

  • Stát se součástí zajímavého tanečního repertoáru včetně velkých výpravných baletů. Tančit na domácích a zahraničních scénách. Účastnit se mnoha festivalů, tanečních přehlídek a seminářů. Spolupracovat s divadly, televizí a v neposlední řadě naučit se pomáhat druhým lidem prostřednictvím tance na různých charitativních akcích.
  • Získat všeobecný kulturní přehled nejen z oblasti tance a hudby.
  • Možnost nahlédnout do zákulisí různých významných divadelních souborů, účastnit se jejich zkoušek a představení. Setkávat se s osobnostmi, které mají v uměleckém světě významné jméno. Výjimkou není ani spolupráce s tanečními konzervatořemi.
  • Zvláště talentovaným dětem nabízí DBP přípravu na české a mezinárodní taneční soutěže včetně individuální výuky.
  • Všechny děti na konci každé taneční sezóny získávají hodnocení s tanečním certifikátem.

 

Děti, které se rozhodnou v průběhu členství v souboru pro profesionální dráhu, jsou odborně vedeny k přijímacím talentovým zkouškám na taneční konzervatoř či vysokou školu s tanečním zaměřením.