Dětský balet Praha

Základní informace pro uchazeče

Informace k průběhu přijímacích zkoušek:

KDO se do DBP může přihlásit?
Dívky i chlapci, kteří mají rádi pohyb a hudbu! Věková hranice je od 4 let.

 

CO si vzít na přijímací zkoušky?
Cvičební úbor a veselou náladu! Dále děti musí mít upravené vlasy. V případě, že dítě zatím nemá žádný cvičební úbor, není nutné ho k přijímacím zkouškám kupovat. Na zkoušky nám postačí upnutější tričko, legíny či strečové šortky a ponožky (ideálně s protiskluzem). Všechny přijaté děti musí mít do výuky jednotný cvičební úbor a taneční obuv dle předpisů a požadavků DBP. Tento požadavek je nezbytný jak z důvodu estetického, tak profesního. Stejný předepsaný úbor napomáhá pedagogovi postřehnout rychleji chyby – špatné držení těla, chybné provádění jednotlivých tanečních prvků, atd. Po úspěšném složení přijímacích zkoušek Vám sami pomůžeme vše potřebné zajistit.

 

JE možné se přihlásit k přijímacím zkouškám v průběhu školního roku?
Ano, vždy je možné se domluvit na individuálním přijímacím řízení a přistoupit do skupiny s již probíhající výukou, pokud je však v dané věkové skupině volné místo.

 

JAK přijímací talentové zkoušky probíhají?
Při přijímacích zkouškách si uchazeči o členství zdarma vyzkouší naši výuku v kolektivu dětí, kterou přizpůsobujeme jejich věku. Děti se nemusí ničeho bát, nejedná se o žádný stres. Vždy dětem vše ukazujeme a předcvičujeme. Snažíme se, aby se všem první výuka líbila, i když musíme prověřit jejich fyzické dispozice, muzikálnost, tanečnost a ladnost. V běžné výuce pak máme více prostoru pro různé taneční vazby a taneční hry pro mladší děti. Rodiče se mohou na přijímací zkoušky dívat a rozhodnout se, zda se jim líbí náš soubor a přístup k dětem.

 

JAKÁ máme kritéria pro výběr nových dětí? 
Děti ve věku 4 – 8 let přijímáme téměř vždy, pokud spolupracují s vyučujícím a nemají vyloženě špatné fyzické dispozice. U této věkové kategorie se míra talentu ukáže vždy časem a není dobré ji odhadovat hned na první výukové hodině. Pro starší děti máme přísnější kritéria a prověřujeme jejich taneční talent a schopnosti ve větším rozsahu.

Výuka v DBP:

Taneční průprava v DBP je všestranná. Každý člen souboru se povinně seznamuje s různými tanenčími předměty:

  • Klasický balet (hlavní obor)
  • Moderní tanec – různé současné styly
  • Taneční gymnastika
  • Lidový a charakterní tanec
  • Herecká průprava

 

Výuka a zkoušky na představení probíhají formou:

  • pravidelného rozvrhu v odpoledních hodinách (1 x – 3 x v týdnu)
  • pravidelných sobotních seminářů (1 x v měsíci)
  • mimořádných zkoušek (několikrát v týdnu před představením)

Děti v DĚTSKÉM BALETU PRAHA jsou profesionálně vedeny.  U starších dětí lze výuku přirovnat k výuce “vrcholových sportů”, se kterými souvisí více tréninků. V našem souboru se snažíme maximálně zvládat všechen nácvik choreografií a divadelních zkoušek během pravidelného rozvrhu. Ovšem zpravidla v posledním týdnu před představeními se očekává, že děti a jejich rodiče musí této výuce přizpůsobit svůj volný čas. DBP chce produkovat profesionální výkony. Naši práci vykonáváme s nasazením více jak na 100% a tento přístup očekáváme i od všech našich členů. Samozřejmě však přihlížíme i ke školním povinnostem dětí. Bez odříkání, intenzivnějších tréninků, ale i bez radosti a nadšení, nikdy bychom nedosáhli tolika krásných představení a mnohých úspěchů!!!

Vyučované předměty v pravidelném rozvrhu:

Taneční průprava I. (TP I.)
Tento předmět je zaměřen na výuku základů klasického tance, lidového tance, taneční gymnastiky formou „škola hrou“ a je zařazen v rozvrhu pro přípravnou skupinu.

Taneční průprava II. (TP II.)
Tento předmět je zaměřen na výuku základů klasického tance, lidového tance, taneční gymnastiky i moderních tanečních směrů a je zařazen v rozvrhu pro I. – V. skupinu.

Klasický tanec (balet) – technická průprava (KTT)
Tento předmět je zaměřen na správnost provádění klasické taneční techniky a je zařazen v rozvrhu pro I. – V. skupinu.

Scénická praxe (SP)
Tento předmět je zaměřen na tvorbu a zkoušky tanečních choreografií pro repertoár DBP, jeho součástí je též herecká průprava a je zařazen v rozvrhu všech věkových skupin.